Ujian Skripsi (Munaqosyah) Genap 2022/2023 Gel. 3

Ujian Skripsi (Munaqosyah) Genap 2022/2023 Gel. 3

Ujian Skripsi (Munaqosyah) Genap 2022/2023 Gel. 3 Fadakom Unisnu Jepara, diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu,  9 Agustus 2023

Waktu : 09.00 WIB. - Selesai

Tempat : Ruang Fadakom Unisnu Jepara

Komentar